De barmhartige Samaritaan

barmhartige samaritaan

De barmhartige Samaritaan is een van de bekendste verhalen uit de Bijbel. In deze wereldberoemde gelijkenis laat Jezus Christus ons zien dat naastenliefde het allerbelangrijkste is voor God.

Jezus Christus vertelde de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan om ons duidelijk te maken dat God het niet belangrijk vind hoe religieus of spiritueel we zijn, hoeveel we van de Bijbel weten of hoe diep ons theologisch inzicht is. Het enige wat werkelijk telt voor God, is of we in ons dagelijks leven omzien naar de mensen in nood, die op ons pad komen.

blauwe lijn

Lees het verhaal van de barmhartige Samaritaan

Hieronder kun je het volledige verhaal van de barmhartige Samaritaan lezen, uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 10 verzen 25 tot 37:

‘Dit vertelde Jezus toen er op een dag een godsdienstleraar kwam die wilde onderzoeken of Jezus’ ideeën wel zuiver waren. ‘Meester’, vroeg hij, ‘wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen?’ Jezus vroeg: ‘Wat zegt de wet van Mozes daarover?’ Hij antwoordde: ‘U moet van de Here, uw God houden met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En u moet net zoveel van uw naaste houden als van uzelf.’ ‘Goed!’ zei Jezus. ‘Doe dat en u zult eeuwig leven krijgen.’

De man voelde zich aangesproken. Om zich te rechtvaardigen, vroeg hij: ‘Wie is eigenlijk mijn naaste?’

Als antwoord gaf Jezus hem dit voorbeeld ‘Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij door rovers overvallen. Zij rukten hem de kleren van het lijf, sloegen hem bont en blauw en lieten hem halfdood langs de weg liggen.

barmhartige samaritaan schilderijToevallig kwam een priester langs. Maar toen hij de man zag liggen, ging hij aan de overkant van de weg voorbij. Een tempeldienaar die voorbijkwam, deed hetzelfde en liet de man gewoon liggen.

Gelukkig kwam er ook iemand langs die medelijden kreeg toen hij hem daar zag liggen. Het was een Samaritaan. De Samaritaan knielde naast hem neer, verzorgde zijn wonden met olie en wijn en legde er verband om. Daarna tilde hij hem op zijn ezel en ging er zelf naast lopen.

Zij kwamen bij een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende morgen gaf hij de herbergier twee zilveren munten en zei: ‘Zorg goed voor hem. Mocht dit geld niet genoeg zijn, dan betaal ik de rest de volgende keer wel.’

‘Wat denkt u? Wie van deze drie was de naaste van het slachtoffer van de roofoverval?’ ‘De man die medelijden met hem had’, was het antwoord. ‘Precies’, zei Jezus. ‘Volg zijn voorbeeld dan.’

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This