De Bijbel: Gods boek voor jou!

bijbel god

De Bijbel is Gods boek voor de mensheid. Het is het meest gelezen boek ooit. Er zijn meer Bijbels op aarde dan er mensen zijn!

De Bijbel was het allereerste boek dat ooit is gedrukt, het eerste boek dat ooit werd vertaald in meerdere talen en het is door alle eeuwen altijd het meest verspreide boek ter wereld geweest. Van bekende boeken zijn er hooguit een paar honderd vertalingen, maar de Bijbel is vertaald in meer dan TWEEDUIZEND talen. Elk jaar worden honderden miljoenen bijbelgedeeltes verspreid op aarde.

In de Bijbel maakt God zich bekend aan alle volkeren wereldwijd.

God openbaart zijn liefde en zijn plan voor de aarde en helpt ons om te leven zoals God het wil. De Bijbel is zo ontzettend krachtig, dat de inhoud ervan actueel is voor elke generatie, door alle eeuwen heen. Het is een onuitputtelijke bron, zo rijk dat je eigenlijk geen andere boeken meer nodig hebt.

De boodschap van de Bijbel

De Bijbel heeft één geweldig hoofdthema: Gods herstelplan voor mens en wereld. De mensheid is verloren door het kwaad dat de mensen beheerst, vanwege de zondeval. In de Bijbel openbaart God zijn strategie voor verlossing en herstel van de mensheid en de aarde.

de bijbel hoop

De Bijbel bevat dus van begin tot eind een boodschap van HOOP.

In de Bijbel verklaart God ook zijn verterende oordeel over alle onrecht en kwaad op aarde. En Hij belooft een geweldig herstel van zijn heerschappij, onder die mensen die zich bekeren tot Hem, en dus kiezen voor liefde, recht, waarheid en goedheid.

De auteur van de Bijbel

De Bijbel wordt je aangeboden door de Verlosser, Jezus Christus. Om Hem draait alles, Hij is de hoofdpersoon. Alle profeten en alle apostelen, die de boeken van de Bijbel hebben geschreven, putten hun inspiratie uit Jezus Christus.

‘Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.’ (Openbaring 1:10)

‘Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.’ (2 Petrus 1:21)

Samenvatting van de Bijbel

Zoals gezegd bevat de Bijbel Gods reddingsplan voor de mens, die geestelijk dood is en voor de wereld die vervloekt is sinds de zondeval in het Paradijs. Alles staat erin wat je moet weten om een leven te leiden zoals je Schepper het heeft bedoeld. Er staan talloze levenslessen in, het is Gods boodschap aan de mensheid.

Maar als we alles proberen samen te vatten tot de uiterste kern, worden er drie dingen duidelijk uit de Bijbel:

1: Zondeval

Ten eerste zegt de Bijbel dat de mensheid een probleem heeft, wat zonde heet. Zonde is alles wat niet overeenkomt met het wezen van God, dus iedere daad, iedere karaktertrek, iedere situatie die ingaat tegen het wezen van God, die zuivere liefde en waarheid is.

de bijbel zonde

Iedereen heeft het probleem van zonde.

De Bijbel leert ons dat het gevolg van de zonde scheiding van God is en dat de mens in zichzelf niet in staat is dat probleem op te lossen. Door de zonde ervaren mensen God niet of is hun beeld van God ernstig misvormd, waardoor mensen zelf allerlei godsdiensten bedenken. Door de zonde hebben mensen ook een negatief beeld van God, waardoor velen God haten en niets met God te maken willen hebben. Hun denken is verduisterd door het kwaad dat hen beheerst. 

2: Verlossing

Ten tweede zegt de Bijbel dat er een oplossing is voor het probleem van de zonde en dat deze verlossing wordt gegeven in de persoon van Jezus Christus. De Bijbel zegt ons dat God zoveel van ons houdt dat Hij Zijn enige Zoon stuurde, om in onze plaats te sterven.

Jezus betaalde de straf voor jouw zonde zodat je niet voor altijd van God gescheiden zou zijn.

De Bijbel zegt dat Jezus de enige oplossing is voor ons zondeprobleem. Hij stierf aan het kruis als offerlam en betaalde met zijn eigen leven en zijn eigen bloed de losprijs voor de mensheid, die gevangen zit in de ketenen van het kwaad.

‘Wie de zonde doet, is een kind van de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin, en de Zoon van God is juist verschenen om het werk van de duivel ongedaan te maken.’ (1 Johannes 3:8)

3: Bekeren

Ten derde roept de Bijbel ons op, om ons te bekeren. Het volstaat niet om van Jezus Christus te weten en Zijn dood aan het kruis voor jou. Je moet de keuze maken Hem te vertrouwen om Gods aanbod, dit geschenk van redding te ontvangen. Hier lees je meer over bekering.

de bijbel kruis

Ieder van ons is besmet door de zonde. Er is maar één oplossing: Jezus Christus en Zijn dood aan het kruis voor ons. ‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16)

Geloven is niet moeilijk, het is een gave van God

Je hoeft het alleen maar aan te nemen. Zet die stap… Dan zul je God vinden. God zal je Zijn genade geven. Geen mens kan een ander mens bekeren. Ieder van ons moet zelf de keus maken. Jij ook dus.

Ga tot Jezus, nu het nog kan…

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This