Laat je dopen!

doop volwassendoop betekenis dopen

Dopen is een belangrijk deel van onze bekering tot God. Wat zegt de Bijbel over dopen en de volwassendoop? Hier vind je een overzicht van bijbelteksten die laten zien wat de betekenis is van dopen in het christelijk geloof.

Dopen door onderdompeling in water is veel meer dan een symbolische handeling. Het is een geestelijke ervaring, die enorme impact heeft in iemands leven. Deze bijbeltekst toont de betekenis van dopen:

In de doop bent u immers met hem begraven, zoals u ook met hem ten leven bent opgewekt, door uw geloof in de kracht van God
die hem uit de dood heeft opgewekt.’ (Kolossenzen 2:12)

Je laten dopen is jezelf verbinden met de dood en opstanding van Jezus Christus. Je oude leven wordt begraven en je staat op met Christus in zijn nieuwe leven.

Toen de heilige Geest als een machtige wind Jeruzalem overspoelde en duizenden mensen door Gods kracht aangeraakt werden, riep de menigte het uit naar de apostelen: ‘WAT MOETEN WE DOEN?’ Het antwoord van de apostel Petrus was:

‘Begin een nieuw leven, en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen.’ (Handelingen 2:38)

Jezus Christus liet zich dopen

Jezus Christus liet zich ook dopen, voor Hij aan zijn opdracht begon. Nochtans was hij als kind reeds opgedragen en gezegend in de tempel! Voordat hij aan zijn taak begon, ging Hij eerst en vooral naar de Jordaan, waar Johannes de Doper mensen aan het dopen was.

‘Jezus ging van Galilea naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Maar Johannes probeerde hem te weerhouden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en u komt naar mij?’ ‘Laat me begaan,’ antwoordde Jezus, ‘want we moeten alles doen wat God van ons wil.’ Toen liet Johannes hem begaan.

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water kwam, ging de hemel open en Johannes zag de Geest van God als een duif op hem neerdalen. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.’ (Mattheus 3:13-17)

jezus liet zich dopen

Na zijn doop werd Jezus Christus vervuld met de heilige Geest.

Jezus gehoorzaamde zijn hemelse Vader en gaf hiermee een voorbeeld voor ons allemaal. Waarom zouden we denken dat wij meer zijn dan Jezus, door te denken dat wij ons niet hoeven te laten dopen als volwassene?

Je laten dopen hoort bij bekering

De Bijbel zegt dat bekering en dopen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We hebben diverse mensen gedoopt in ons bad, vlak na hun bekering. Een jongeman werd zelfs gedoopt in ons bad, op de dag van zijn bekering!

‘Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.’ (Marcus 16:16)

In de Bijbel laten mensen zich dopen bij hun bekering.

Zo is er bijvoorbeeld de cipier, die Paulus moest bewaken. God brak de deuren van de gevangenis open, zodat Paulus vrij naar buiten kon wandelen. Het gevolg was dat deze cipier tot geloof kwam. Lees wat er gebeurde:

‘En ze verkondigden hem en al zijn huisgenoten de boodschap van de Heer. Nog in dat nachtelijk uur nam hij hen mee om hun wonden uit te wassen. Meteen daarna liet hij zich dopen met allen die bij hem hoorden.’ (Handelingen 16:30-34)

Toen de boodschap van het evangelie aan de mensen te Korinthe gebracht werd, lieten ze zich ook onmiddellijk dopen:

‘En vele van de Korintiers, die hem hoorden, geloofden en lieten zich dopen’ (Handelingen 18:8)

Hetzelfde vond plaats op de dag dat de heilige Geest Jeruzalem overweldigde, en Petrus tot de menigte sprak in de kracht van Gods vuur:

‘En hij deed de dringende oproep: ‘Laat u redden uit deze verdorven wereld!’ Zij die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; die dag sloten zich ongeveer drieduizend mensen bij hen aan.’ (Handelingen 2:37-40)

Veel mensen denken dat de doop iets is waarover je diep moet nadenken en waar je zogezegd ‘klaar’ voor moet zijn. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt.

‘En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.’ (Handelingen 22:16)

Laat je niet weerhouden van deze stap in gehoorzaamheid aan God.

Als je in je kerk niet gedoopt kunt worden, zoek dan een christelijke broer of zus, die je hier even mee wil helpen, in alle eenvoud en gehoorzaamheid. Het enige wat je nodig hebt om je te laten dopen, is: water!

En de kinderdoop dan?

Jezus Christus was als kind ook aan God opgedragen en wel door twee uitzonderlijke gezegende profeten, bij de tempel in Jeruzalem. Hoeveel meer zegen kun je als kind meekrijgen dan dit? Jezus was trouwens de Zoon van God, Hij was zelf God in mensengedaante. En toch… liet Hij zich dopen, toen Hij als volwassene aan zijn dienst voor zijn hemelse Vader begon. Zo liet Hij een voorbeeld na voor ons allemaal.

Als Jezus Christus zich als volwassene liet dopen, kunnen wij dan beweren meer te zijn dan Hem en ons niet laten dopen?

Als er mensen zijn die oprechte vragen hebben over de doop, adviseer ik van harte onderstaand boek aan van dominee Evert van de Poll. Dit boek wordt door duizenden zeer gewaardeerd. Het behandelt op fijngevoelige, eerlijke en liefdevolle wijze de vragen die christenen hebben omtrent dopen, kinderdoop en volwassendoop. Een echte aanrader!

Dopen en laten dopen, Evert van de PollDopen en laten dopen

Evert van de Poll

[symple_button color=”blue” url=”http://www.onlinechristelijkeboekhandel.nl/winkel/christelijke-boeken/dopen-en-laten-dopen/” title=”Boek over volwassendoop” target=”blank” border_radius=””]Bestel dit boek nu[/symple_button]

Een boek over dopen dat boeit van begin tot eind, dat is de enorme prestatie van Evert van der Poll. En hij behandelt het onderwerp met fijngevoeligheid en respect. Kinderdoop, volwassendoop, besprenkeling, onderdompeling… De schrijver pakt alles aan, maar trapt niemand op de tenen. Hij verandert de discussie in een gesprek.

Dopen… Elke christen krijgt ermee te maken? “Laat ik me dopen? En hoe dan?” of “Laten we ons kind dopen, of niet?” Met dit boek in de hand kan iedereen tot een afgeronde, bijbelse mening komen.

  • Het eerste deel bespreekt wat de Bijbel over dopen zegt.
  • Het tweede deel is van bijzondere waarde voor degenen die als kind gedoopt zijn, maar zich als volwassene door onderdompeling willen laten dopen. Van der Poll: “Daarmee haal je geen streep door je kinderdoop, maar zet je er een streep onder. Het is daarvan een bevestiging.”
  • Het derde deel behandelt de actuele bezinning over de doop in de kerken.

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:
Saskia zegt

Beste David,

ik ben al een tijd gelovig, lees en luister naar uw preken.
en lees net weer net uw mening over de doop.

Zeer graag wil ik mij laten dopen! tot een gemeente behoren hoeft niet perse van mij, al lijkt het erop dat het dan alleen mogelijk is.! Dat vind ik erg jammer.
Ik geloof elke dag, niet alleen op zondag. Dan liever elke dag een paar keer per dag er echt aandacht aandacht aan besteden en me verder houden aan het vhristelijk leven, dan alleen op zondag naar de kerk, omdat ik perse door hen gedoopt zou moeten worden.

Nu zegt u dat dit niet noodzakelijk is. Nogal logisch, in de tijd van Jezus waren er immers ook geen kerken, en ook Jezus werd gedoopt!

Maar hoe? En weten vrienden, broeders en zusters wat zij moeten zeggen? Morgen ga ik met een goede collega en inmiddels gelovige vriendin naar haar pinkstergemeente voor een gesprek.

We hebben een mooi meerin heerhugowaard, die al eerder is gebruikt voor een open kerkdienst en doopfeest…

Ik breng u morgen op de hoogte wb hoe het gesprek is verlopen en graag hoor ik van u hoe deze collega mij zou kunnen dopen.

ook een andere vriendin bood het aan, maar dat is meer besprenkeling! dus op de RK manier.
Ik wil het wel graag doen op de manier zoals Jezus is gedoopt, onderdompeling!

met vriendelijke groeten,
Saskia

Graag wil ik nergens aan vast zitten, maar gedoopt worden, graag!
Ook heb ik soms het idee dat u niet vol bent van de kerk, maar wel voor de doop bent. Hoe heeft u dat zelf toen gedaan, als ik het vragen mag?

David Sorensen zegt

Dag Saskia, het is wel bijbels om bij een christelijke gemeenschap te horen. Alleen is het belangrijk te ijken of het een gemeenschap is waar vrijheid is, waar de Geest van God echt werkt en of je er dus ook echt groeit. Die zijn helaas niet altijd zo snel te vinden. Maar het is wel gezond om een kerk te vinden waar je echt God ervaart. Of anders relatie zoekt met christenen, waar je regelmatig contact mee hebt om elkaar op te bouwen.

Maar doop heeft niets te maken met een kerk. Je nut door elke gelovige gedoopt worden, waar er ook maar water is.

Ik ben niet tegen de kerk, maar ik heb veel moeite met de controle, het menselijk denken, de religie die in veel hedendaags kerken de boventoon voeren. Veel kerken bestrijden de Geest van God veel meer dan dat ze God de ruimte geven om echt GOD te zijn. Maar ik geloof zeker in gezonde christelijke groepen, zoals de Bijbel laat zien.

Geen reacties mogelijk

Pin It on Pinterest

Share This