De evolutietheorie is niet bewezen

bewijs evolutietheorie darwin

Is de evolutietheorie inderdaad zo bewezen, als men wil dat je gelooft?

Jarenlang meende ik dat er ontelbare bewijzen zijn voor de evolutietheorie van Darwin. Omdat ik op school en in de media hoorde dat evolutie een bewezen feit is, nam ik het klakkeloos aan. Tot iemand me uitdaagde om de feiten over de evolutietheorie eens heel eerlijk onder de loep te nemen. Dat gooide mijn wereld op zijn kop.

Enkele jaren deed ik niets anders dan alle boeken lezen, documentaires bekijken en musea bezoeken die me iets konden leren over de evolutietheorie. Ik wilde zeker weten of deze wereldwijde aanvaarde verklaring voor het ontstaan van het leven inderdaad op feiten berustte of niet. Het resultaat van mijn onderzoek is ronduit verbijsterend. Niet alleen kwam ik tot de onthutsende ontdekking dat de evolutietheorie volslagen onbewezen is, wat dus in schril contrast staat met de algemene gedachtengang, maar ik kwam er zelfs achter dat deze theorie volkomen tegen diverse fundamentele wetenschappelijke feiten indruist.

Boek ontkracht de evolutietheorie

boek evolutietheorieIk bundelde mijn ontdekking in een boek, om mensen te helpen ontdekken hoe ze bedrogen worden door diegenen die beweren eerlijke wetenschappers te zijn. Het boek heet ER KLOPT NIKS VAN!

Omdat ik naast onderzoeker ook natuurfotograaf en grafisch vormgever ben, heb ik het boek heel mooi vormgegeven, met wel tweehonderd illustraties, zodat het een aantrekkelijk en vlot leesbaar boek is, voor jong en oud.

De kracht van dit boek is dat het op een leesbare en dus heel begrijpelijke wijze de belangrijkste feiten over de evolutietheorie op een rijtje zet.

Het is namelijk helemaal niet moeilijk om aan te tonen dat de evolutietheorie niet bewezen is. Als je maar bereid bent eerlijk naar de feiten te kijken. Dit is een revolutionair boek, dat je ogen opent voor een van de belangrijkste realiteiten in ons bestaan.


Is de evolutietheorie bewezen?

Net als de meesten van ons ben je wellicht opgevoed met de overtuiging dat er talloze bewijzen zijn voor de evolutietheorie, die leert dat je niets meer bent dan een beest, dat toevallig intelligent is geworden.

Je hebt dezelfde voorouders als de chimpansees. Alleen is jouw evolutie toevallig anders verlopen. Dat je kunt praten, denken, liefhebben, creatief zijn en leuke grapjes verzinnen, is eigenlijk stom toeval. Alles wat de mens kan, zoals muziek componeren, films maken, schilderen… het is allemaal slechts toeval. Je had vandaag net zo goed een aap kunnen zijn!

Dat is wat we geleerd hebben op school. Dat is wat we horen op radio en televisie. Als je eraan durft te twijfelen, wordt je door velen beschouwd als een gek. Wie haalt het in zijn hoofd om de evolutietheorie in twijfel te trekken? De wetenschap heeft het allemaal toch allang bewezen? Of niet soms?

Wat zeggen topwetenschappers over de evolutietheorie?

Is het werkelijk zo dat er overvloedige bewijzen zijn voor de evolutietheorie? Hieronder vind je enkele citaten van topwetenschappers. Lees even goed wie deze mensen zijn, na elk citaat. Dit zijn wetenschappers die absolute topposities hebben bekleed. En lees eens wat zij zeggen…

‘Vraag is: kun je me 1 ding vertellen over evolutie, iets dat waar is? Om het even wat? Ik probeerde deze vraag op de geologische staf van het Veldmuseum van Natuurgeschiedkunde en het enige antwoord dat ik kreeg was stilte. Ik probeerde het op de leden van het Evolutionair Morfologisch Seminarie in de Universiteit van Chicago, en al wat ik daar kreeg was een lange stilte,tot een persoon eindelijk zei: ‘Ik weet 1 ding – het hoort niet onderwezen te worden op de middelbare scholen’. (Dr. Colin Patterson Hoofdpaleontoloog, Brits Museum voor Natuurgeschiedkunde te Londen)

‘Wetenschappers die overal leren dat evolutie een feit is, zijn grote oplichters, en het verhaal dat ze vertellen is misschien het grootste bedrog ooit. Bij het uitleggen van evolutie hebben we geen enkel benul van de feiten.’ (Dr. T. N. Tahmisian Commissie voor Atoomenergie, USA)

‘In recente jaren hebben verschillende auteurs populaire boeken geschreven over de oorsprong van de mens, die meer gebaseerd waren op fantasie en subjectiviteit, dan op feiten en objectiviteit.’ (Dr. Robert Martin Senior Research Society of London)

De citaten die je las, zijn een greep uit duizenden uitspraken van gerespecteerde wetenschappers, die de evolutietheorie volkomen afwijzen.

Het is dus niet waar dat evolutie onbetwistbaar bewezen is. Er zijn zelfs steeds meer geleerden die zich hartgrondig afkeren van de evolutieleer. The Discovery Institute heeft een lijst opgesteld met ruim duizend wetenschappers die openlijk stellen:

We zijn skeptisch over de bewering dat willekeurige mutaties en natuurlijke selectie de oorzaak zijn voor de complexiteit van het leven. De bewijzen voor evolutie moeten grondig onderzocht worden.

Op de engelse site waar je deze lijst kunt downloaden, staat een citaat dat er geen doekjes omwindt:

Darwinisme was een interessant idee in de 19e eeuw, toen schijnverklaringen een mogelijk kader vormden waarin we biologische feiten een plek konden geven. Wat we hebben geleerd sinds de dagen van Darwin, werpt echter twijfel op het vermogen van natuurlijke selectie om complexe biologische systemen te scheppen – en we hebben nog steeds niets anders dan schijnverklaringen die in het voordeel pleiten van het Darwinisme. (Professor Colin Reeves, Dept of Mathematical Sciences Coventry University)

Op de site van Answers in Genesis vind je een indrukwekkende lijst van invloedrijke wetenschappers (zowel uit het heden als het verleden) die argumenteren dat de wetenschappelijke feiten het scheppingsverslag van de Bijbel bevestigen.

greatest hoax on earthDe bekende atheist Richard Dawkins probeert in zijn boek ‘The greatest show on earth’ te bewijzen dat de evolutie een vaststaand feit is. Maar de wetenschapper Jonathan Sarfati veegt de vloer aan met deze zogenaamde ‘bewijzen’ in zijn boek ‘The greatest hoax on earth‘, dat een gefundeerd wetenschappelijk antwoord is op Dawkins.

Sarfati wijst op de onjuistheid van de zogenaamde ‘bewijzen voor evolutie’ die Dawkins met veel bravoure opsomt in zijn boek.

Sarfati hoort bij een sterk groeiende groep van duizenden wetenschappers die een standpunt innemen tegen de evolutietheorie en die de bewering verwerpen dat er bewijzen zijn voor evolutie.

Massa-indoctrinatie ipv wetenschap

Toch verkeren miljoenen mensen in de illusie dat er onweerlegbare wetenschappelijke bewijzen zijn voor de evolutietheorie. Hoe is dat mogelijk? Wereldwijd wordt de evolutietheorie al bijna tweehonderd jaar door de aanhangers ervan verkondigd. Daarbij sparen ze geld noch moeite. Gigantische tentoonstellingen worden opgezet en prachtige boeken uitgegeven. Heel wat schitterende natuurfilms zijn gemaakt, die pure propaganda zijn van de evolutieleer. Het wordt zo verteld dat je bijna niet anders kunt dan het geloven.

jongeman is geblinddoektWat is het gevolg? De grote massa slikt de evolutietheorie. Blindelings. Zonder na te denken. Zonder het zelf te onderzoeken!

Mag ik je iets vragen? Heb jij ooit de evolutietheorie grondig onderzocht? Hoeveel boeken heb je gelezen die de evolutietheorie kritisch onder de loep nemen? Met hoeveel wetenschappers heb je gesproken, die ervan overtuigd zijn dat de evolutietheorie een sprookje is? De kans is groot dat je er nooit diepgaand onderzoek naar verricht hebt. En toch… geloof je het. Toch, sta je toe dat een theorie die je nooit hebt onderzocht, je leven zinloos verklaart. Want… alles is toch zomaar vanzelf ontstaan!

De waarheid is van levensbelang

Besef je wat dat betekent? Het is van levensbelang dat je de waarheid weet over evolutie. Het betekent namelijk het verschil tussen een leven dat zonder zin is… en een leven dat betekenis heeft en van grote waarde is! Want: als jij door stom toeval afstamt van apen, is je toekomst even absurd als je oorsprong. Dan is je bestaan slechts een idiote gril van de willekeurige evolutie…

Als je echter niet door toeval ontstaan bent… als je bijvoorbeeld gemaakt zou zijn door een intelligente Maker, die de mensen en de aarde met liefde gemaakt heeft en jou dus bijzonder waardevol vindt… dan werpt dat een heel ander licht op je leven. Nietwaar? Is het daarom niet van groot belang om te durven nadenken over de waarheid van de leer die men je altijd zo heeft willen inprenten? Is het niet belangrijk om te durven op zoek gaan naar de waarheid over evolutie?

Niet zomaar geloven wat anderen je opleggen. Maar zelf zoeken naar de heldere, simpele feiten, waar niemand omheen kan…? Wil jij dat?

Als je de waarheid wlt eten over de evolutietheorie, nodig ik je om verder te lezen op onze site. Hieronder vind je diverse links naar artikelen over evolutie. Wat ik alleszins kan aanbevelen, is het artikel dat bewijst dat evolutie niet bewezen is. Interesse? Klik dan hier om dit artikel te lezen. En deel dit als je het waardevol vind.[symple_divider style=”fadein” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Boek over de evolutietheorie: ‘Er klopt niks van!’

Er klopt niks van

Als je meer wilt weten over de onhoudbaarheid van de evolutietheorie, lees dan mijn boek ‘Er klopt niks van!‘ Daarin heb ik nog veel meer zaken opschreven die ik ontdekt heb. Ik behandel onderwerpen als het gelijktijdig bestaan van dinosaurussen en mensen, of er inderdaad veel overgangsvormen gevonden zijn, hoe het zit met aapmensen, het ontstaan van de eerste levende cel, de zogenaamde miljoenen jaren oude aardlagen, enz.

Het is een vlot leesbaar boek, met meer dan tweehonderd illustraties. Geschikt voor scholen en groepen.

[symple_divider style=”fadein” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

moderne wetenschap bijbel hobrink

Wetenschap in de bijbel

Het boek ‘Moderne wetenschap in de Bijbel‘, van bioloog Ben Hobrink is ook een geweldige eye-opener die aantoont dat de Bijbel niet in strijd is met de wetenschap. Ben Hobrink toont zelfs aan dat de Bijbel heel wat informatie bevat die pas duizenden jaren later door de wetenschap ontdekt is. Als deze informatie eerder bekend was geworden, waren er vele duizenden levens gespaard en grote rampen voorkomen. Maar het stond al die tijd wel in detail vermeld in de Bijbel, juist als hulp voor de mens.

Zo laat Hobrink zien dat de Bijbel niet achterhaald is door de wetenschap, maar dat ze juist duizenden jaren op de wetenschap voor ligt! Dit boek is een geweldige aanrader, voor iedereen die benieuwd is naar de betrouwbaarheid van de bijbel en de realiteit van God.[symple_divider style=”fadein” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

wereldwijde vloed tjarko evenboerHistorisch bewijs voor de zondvloed

Tjarko Evenboer is een onderzoeker op gebied van Bijbel, mythologie en historie. Jarenlang deed hij onderzoek naar volksgeschiedenis, mythologie en heilige geschriften. Zijn conclusie: op alle werelddelen spreken de volken over een schepping, een paradijs en een zondeval, over een wereldwijde vloed en zelfs over een bovennatuurlijke taalverwarring. Dat wat Genesis beschrijft, lijkt daarmee de universele oergeschiedenis van de mens te zijn.

Zijn fascinerende boek ‘De wereldwijde vloed‘ is een onweerlegbaar bewijs voor de historische betrouwbaarheid van de Bijbel.[symple_divider style=”fadein” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This