Bestaat God echt?

bestaat god echt

Bestaat God werkelijk? Zijn er bewijzen voor het bestaan van God? Of is het hele idee van een God verzonnen door de mens zelf?

De vraag of God bestaat, is belangrijker dan elke andere vraag die we ons kunnen stellen. Het raakt de diepste kern van ons bestaan. Al het andere in ons leven vloeit hieruit voort. Als God bestaat, is ons leven namelijk zinvol en waardevol, want dan bestaan we dankzij Gods wil en dan heeft hij een bedoeling met ons leven. Als God echter niet bestaat, is ons leven slechts een toevallige gril van de natuur, zonder betekenis en zonder doel. Het is dus van levensbelang om een betrouwbaar antwoord te krijgen op de vraag of God bestaat. We hebben geen zoveelste menselijke mening nodig, maar vaststaande feiten. 

Als God echt bestaat, moeten er bewijzen voor hem te vinden zijn. Want elke realiteit kan bewezen worden. Als er geen sluitend bewijs kan gevonden worden voor het bestaan van God, dan bestaat hij ook niet. Dat spreekt voor zich. Indien er echter wel overtuigende bewijzen zijn voor het bestaan van God, dan is de vraag: kunnen we God leren kennen?

Ik geloofde niet dat God bestaat

bestaat god bewijs wetenschap

Jarenlang leefde ik met de overtuiging dat God niet bestaat en dat alleen domme, ouderwetse mensen in God geloven. Ik meende dat de wetenschap had bewezen dat alle leven op aarde zonder een Schepper tot stand was gekomen, dankzij de magische evolutie, en daarmee was de kous voor mij af. De wetenschap was het antwoord op onze vragen en God was vervolgens overbodig.

Tot… ik op een dag ontdekte dat God wel degelijk bestaat…

Hier kun je lezen hoe ik God heb leren kennen. Tot mijn grote verbazing bleek hij de meest overweldigende realiteit die ik ooit had gekend – oneindig veel mooier dan alles wat ik ooit had durven dromen. God heeft mijn leven zoveel betekenis gegeven en heeft me zoveel liefde en geluk geschonken, dat het mijn verlangen is geworden om jou ook te helpen deze ontzagwekkend heerlijke God te ontdekken en zijn liefde te ervaren. Ik heb de afgelopen jaren veel nagedacht of er bewijzen zijn, voor de God die ik zo onvoorstelbaar krachtig ervaar in mijn eigen leven. Ik ben tot de conclusie gekomen dat er diverse krachtige realiteiten zijn, die naar mijn mening overtuigend aantonen dat God echt bestaat en dat hij ontzettend actief is op aarde. Hieronder heb ik enkele van deze feiten opgesomd. Ik nodig je uit even de tijd te nemen, om ze rustig tot je door te laten dringen.


Wat zijn de bewijzen dat God bestaat?

bewijs dat god bestaat

Het stoot me altijd tegen de borst, als mensen zeggen dat God niet bewezen kan worden. Dat is je reinste onzin natuurlijk, want elke realiteit kan bewezen worden. Als er geen sluitende bewijzen voor het bestaan van God kunnen worden aangetoond, dan bestaat God niet. Dat is zo klaar als een klontje.

God is echter geen vage illusie, van een stel gekscherende dronkaards die een vat bier teveel op hebben. God is een realiteit, die honderden miljoenen mensen over de hele wereld elke dag met raad en daad bijstaat, die overal op aarde wonderen doet en zijn aanwezigheid op overweldigende wijze laat merken aan ontelbare gelovigen. Het christelijk geloof is de laatste tijd dan ook in een fenomenale opmars, overal ter wereld. Het drama is echter dat het journaal ervoor kiest om nooit iets van God te laten zien, terwijl ze wel voortdurend de ellende en de invloed van het kwaad in de mensen tentoonspreiden. Toch is God wereldwijd bijzonder actief en zijn ingrijpen bij miljoenen mensen is verbazingwekkend en geweldig hoopgevend.

Er zijn twee soorten bewijzen voor het bestaan van God: natuurlijke en bovennatuurlijke.

Ik zal beginnen met iets te zeggen over de bovennatuurlijke realiteit, waar elk mens mee te maken heeft, of we het nu beseffen of niet. Veel mensen beweren dat het bovennatuurlijke niet bestaat, maar dat is het gevolg van onwetendheid of onwilligheid. Er zijn heel wat bovennatuurlijke realiteiten in onze wereld, die gelden als bewijs voor het bestaan van God. Er zijn bijvoorbeeld de vele duizenden medisch gedocumenteerde wonderen van genezing die wereldwijd gebeuren, de duizenden voorvallen van mensen (zelfs duizenden moslims) die in een visioen een levensveranderende ontmoeting hebben met Jezus Christus, er zijn de ontelbare wonderlijke ervaringen met engelen waar indrukwekkende documentaires van gemaakt zijn, de krachtige gaven van de heilige Geest zoals tongentaal en profetie die levens van miljoenen mensen op krachtige wijze veranderen, enzovoort.

God is de meest krachtige realiteit op aarde, en miljoenen mensen ervaren hem dan ook op een wonderbare en levensveranderende wijze.

bestaat god natuur

Daarnaast zijn er de natuurlijke feiten om ons heen die laten zien dat er een Schepper bestaat, die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de aarde. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de duizelingwekkende complexiteit en het extreme technische vernuft van de natuur, dan ontkomt een eerlijk denkend mens niet aan de conclusie dat al die wonderen door een geweldig machtig en duizelingwekkend wijs God geschapen moeten zijn. Dat is dan ook de conclusie die steeds meer wetenschappers trekken, als ze met een open geest naar de verbijsterende mate van technisch vernuft kijken, die ze in d natuur waarnemen.

Ben je bereid om eerlijk te zijn?

Het belangrijkste bij het kijken naar onderstaande feiten is of je bereid bent echt eerlijk te zijn. Er zijn jammer heel wat mensen die pertinent geen enkel bewijs voor het bestaan van God willen erkennen. Zelfs als je hen de meest steekhoudende argumenten laat zien, sluiten ze hun ogen en zeggen ijskoud: ‘Ik zie helemaal niets, er is geen bewijs voor God, dit is allemaal onzin.’ Zo kun je natuurlijk elke realiteit ontkennen. Ik nodig je daarom uit om zowel moedig, eerlijk en nederig te zijn. Deze drie eigenschappen zijn nodig, als je een grote nieuwe ontdekking wilt kunnen doen.

Angst om iets nieuws te leren, trots om iets te erkennen of gewoon oneerlijkheid helpen nooit iemand.

Open je hart alsjeblieft en neem de moeite om elk bewijs dat ik hieronder ro een rijtje zet aandacht te bekijken. Het kost even wat tijd, maar dat is het toch wel waard, of niet? Heel veel plezier bij het ontdekken van de allermooiste persoon die je ooit kunt ontdekken…


#1 Bewijs dat God bestaat:
De natuur wijst op een meesterlijke Kunstenaar en Ontwerper

bestaat god schepper

In deze tijd is het makkelijk om mensen wijs te maken dat God niet bestaat, omdat de meeste geen besef meer hebben van de onvoorstelbare wonderen van de natuur. We leven in betonnen huizen en zetten zelden een stap in de wijdse, prachtige natuur. Dat maakt ons blind voor de majesteit die de natuur laat zien.

Net zoals we in de schilderijen van Rubens de hand van een meester zien en in de techniek van een iPhone het intellect van een ingenieur onderscheiden, zo zien we in de miljoenen wonderen van de natuur de hand en het brein van een fenomenaal grote Kunstenaar en Uitvinder.

Kijk eens naar onderstaande natuurfoto’s, en denk even eerlijk na over de enorme mate van technisch vernuft die in deze creaties aanwezig is…

pauw

eend

bestaat god bewijzen natuur-bloem

bestaan god bewijs natuur

vlinder

gans

Kan dat allemaal door blind, dom toeval ontstaan zijn?

Als je beseft hoeveel duizenden jaren onderzoek, ontwikkeling en opeenstapeling van menselijke kennis er nodig waren, om alleen nog maar dode machines te maken, hoeveel meer intellect en macht is er dan wel niet nodig om levende wezens te maken, die zichzelf voeden, zichzelf reproduceren, enzovoort?

Een gsm of computer ontstaan niet zonder intellect. Toch zijn ze dood, kunnen zichzelf niet voeden of herstellen, ze ademen niet en reproduceren zichzelf niet. Hoeveel meer inzicht is er wel niet nodig om bijvoorbeeld een vogel te laten ontstaan, die zichzelf wel voedt, die communiceert met anderen, wiens kleine wonden vanzelf genezen, die gevoelig is voor temperatuur, die voeding kan verteren en uitschelden, die groeit en zich reproduceert en zo ontzettend veel meer kan…

Is het niet meer dan logisch om te erkennen dat de vele wonderbare levende creaties in de natuur ontstaan zijn, dankzij het duizelingwekkende brein van een Schepper?

Als je ervan overtuigd bent dat alles door evolutie ontstaan is, dan is het tweede feit voor jou van grote betekenis…


#2 Bewijs dat God bestaat:
De evolutietheorie is niet bewezen

bestaat god evolutietheorie

Overal om je heen hoor je het: ‘het leven is ontstaan door evolutie’. Maar wist je dat er tienduizenden wetenschappers zijn die de evolutietheorie afdoen als onbewezen en zelfs onwetenschappelijk? Wist je dat er nog nooit een onweerlegbaar bewijs voor evolutie geleverd is? Wist je dat deze theorie gebaseerd is op onbewezen veronderstellingen en hypothesen? Wist je dat meer en meer eerlijke wetenschappers erkennen dat er heel wat mis is met deze theorie?

Het feit dat de evolutietheorie absoluut niet bewezen is, is een bevestiging van het feit dat vernuftige techniek, zoals wat we in de natuur zien, nooit door blind en dom toeval ontstaan kan zijn.

Doelmatige systematiek en complexe techniek ontstaan nooit ofte nimmer zonder intelligentie.

Wil je weten wat de wetenschap echt zegt over de evolutietheorie? Ben je benieuwd naar de waarheid over het ontstaan van het leven? Lees dan de artikelen in de rubriek over de evolutietheorie.

De waarheid over de evolutietheorie

#3 Bewijs dat God bestaat:
Duizenden moslims zien visioenen over Jezus Christus

bestaat god jezus

Duizenden moslims ontmoeten Jezus Christus in een visioen.

Moslims hebben geen kennis van het evangelie of van Jezus. Ze worden vaak sterk geïndoctrineerd tegen het christelijk geloof. Ondanks de intense vijandigheid jegens Jezus Christus waar miljoenen moslims in opgroeien, zijn er duizenden die getuigen hoe ze ineens een bijzondere droom of visioen krijgen waarin ze Jezus Christus ontmoeten. Hij vertelt hen dat Hij de Zoon van God is, die hen kan verlossen en door wie ze een relatie met God kunnen krijgen.

Er is een documentaire gemaakt, getiteld MORE THAN DREAMS, waarin vijf moslims hun getuigenis geven, hoe ze Jezus Christus ontmoetten in een droom. Hieronder kun je deze video in vijf delen bekijken.

More Than Dreams / Het verhaal van Ali

More Than Dreams / Het verhaal van Dini

More Than Dreams / Het verhaal van Khalil

More Than Dreams / Het verhaal van Khosrow

More Than Dreams / Het verhaal van Mohammed


#4 Bewijs dat God bestaat: 
Wonderen van genezing

bestaat god wonderen

Duizenden zieken worden wonderbaar genezen door gebed van christenen.

De anti-christelijke media doet hun best om het wereldwijde fenomeen van gebedsgenezing dood te zwijgen, maar het is wel degelijk een wereldomvattende realiteit: overal op aarde worden duizenden ongeneeslijk zieken wonderbaar genezen door de aanraking van Jezus Christus. Er zijn honderden christelijke bedieningen die tijdens hun bijeenkomsten bidden voor de zieken, en die veel mensen zien genezen. Ook in onze eigen conferenties hebben we veel mensen genezing zien ontvangen, door Gods kracht. Je kunt hier diverse getuigenissen lezen van mensen die genezen werden in onze diensten.

Er is zelfs een website waarop honderden christelijke artsen, wetenschappers dus, genezingswonderen onderzoeken en medisch bevestigen.

Dat is geen inbeelding maar levensveranderende realiteit. Dit gebeurt over de hele aarde, bij vele duizenden mensen. Hieronder kun je drie video’s zien, die je een voorproefje geven van wat God wereldwijd doet. Hier vind je het hele verhaal over deze wonderen.

Dit is typisch een realiteit waarvoor veel mensen best en hardnekkig hun ogen sluiten. Maar intussen gebeurt het wel gewoon, in elke natie op aarde, en duizenden mensen getuigen ervan, waaronder vele artsen.

Lees het verhaal van de wonderen

#5 Bewijs dat God bestaat: 
Ervaringen met engelen

bestaat god engelen

Mensen over de hele aarde en uit alle culturen ervaren engelen.

Dankzij de ontwikkeling van media, is het tegenwoordig mogelijk om de vele dramatische getuigenissen van mensen overal op aarde vast te leggen. Deze verhalen worden ernstig en kritisch onderzocht en vele blijken accuraat en betrouwbaar te zijn. Het bestaan van engelen kan niet langer ontkend worden. Het is eveneens een sterk bewijs dat God bestaat. Via onderstaande link lees je over engelen en kun je diverse filmpjes bekijken met getuigenissen van mensen die gered zijn door engelen.

Bekijk documentaires over engelen

#6 Bewijs dat God bestaat:
Opwekkingen uit de dood

bestaat god doden

Steeds vaker worden doden opgewekt door gebed van christenen.

Jezus Christus wekte mensen op uit de dood en gaf zijn volgelingen de opdracht dat ook te doen. Gebeurt dat nog in deze tijd? Absoluut. Steeds vaker worden berichten bekend van mensen die baden voor een zieke, die weer tot leven kwam. Hier kun je diverse documentaires bekijken van doden die na gebed weer levend werden. Ook dat is een bewijs voor het bestaan van God.

Bekijk documentaires over opstandingen uit de dood

#7 Bewijs dat God bestaat: 
Visioenen van hemel en hel

bestaat god hemel

Wist je dat duizenden mensen overal ter wereld ervaringen hebben van de hemel of de hel?

Dankzij de toenemende beschikbaarheid van media, worden deze verhalen meer en meer bekend. Op onderstaande pagina zie je diverse getuigenissen van mensen die in de hemel geweest zijn en die vertellen wat ze daar gezien hebben. In de Bijbel zie je ook dat mensen ervaringen met de hemel hadden en op aarde vertelden wat daar gebeurde. De hemel is echt en het is een zoveelste bewijs dat God bestaat.

Bekijk documentaires over de hemel

#8 Bewijs dat God bestaat: 
De gaven van de Geest

gaven geest

Miljoenen mensen ervaren God, door de gaven van de heilige Geest.

De Bijbel zegt dat Jezus Christus ons wil dopen in vuur en in de heilige Geest. De heilige Geest geeft ons onder andere de zogeheten ‘gaven van de Geest’. Deze gaven zijn bovennatuurlijke werkingen van God in ons, die ons helpen om God te ervaren en zijn verlossing, liefde en kracht aan elkaar door te geven. Voorbeelden van de gaven van de Geest zijn: tongentaal, profetie, wonderen, enz.

Lees meer over de gaven van de Geest

Website bewijst dat God bestaat

godisreal

Bestaat God? Jazeker! Ontdek het op onze internationale website GODISREAL.today Deze website bewijst op zeer overtuigende wijze het bestaan van God. Het is wel een engelstalige site, hoewel de taal zeer eenvoudig is. Dus zelfs met een beetje basiskennis van het Engels zul je al genieten van deze website. Daar vind je veel meer bewijzen voor het bestaan van God dan hier. De hele site is eraan toegewijd. Neem dus zeker een kijkje op onze internationale site GOD IS REAL.

Bezoek de site GOD IS REAL

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This