Bemoedigende bijbelteksten

bemoedigende bijbelteksten god

Schrijf je gratis in en ontvang bemoedigende bijbelteksten, die je helpen Gods liefde heel intens te ervaren.

De bemoedigende bijbelteksten die je zult ontvangen, laten je zien hoe onbeschrijflijk groot Gods liefde voor je is. Hij kent je volkomen en begrijpt je beter dan wie ook. God is vol bewogenheid voor je en wil je helpen om Zijn liefde heel diep te ervaren, als de grootste kracht in je leven. Schrijf je nu in en ontvang de allermooiste bemoedigende bijbelteksten, voor jezelf en je geliefden.


Bemoedigende bijbelteksten

Hieronder vind je een voorbeeld van de vele bemoedigende bijbelteksten die je ontvangt, als je je inschrijft. De bijbelteksten zijn onderverdeeld in diverse onderwerpen, waar we allemaal mee te maken hebben.

Houdt God echt van mij?

‘Telkens wanneer ik je naam noem,
denk ik met tederheid aan je,
met diepe ontroering en wil ik je helpen.
Neem dat van me aan.’
(Jeremia 31:20)

‘Je bent door God uitgekozen,
hem behoor je toe en hij heeft je lief.
(Kolossenzen 3:12)

‘Wie op hem vertrouwen,
omringt hij met liefde.’
(Psalm 32:10)

‘Ik heb van je gehouden met een eeuwigdurende liefde;
liefdevol heb Ik je naar Mij toegetrokken.’
(Jeremia 31:3)

”Bergen zullen wijken, heuvels wankelen,
maar onwrikbaar is mijn liefde voor jou,
onwankelbaar mijn belofte van vrede en vriendschap.’
De Heer heeft gesproken, hij die met jou is begaan.’
(Jesaja 54:10)

Ik zie het niet meer zitten

‘Wie vertwijfeld zijn, is hij nabij;
hij redt wie alle moed verloren.
De Heer redt wie hem dienen;
wie bij hem schuilen, komen nooit bedrogen uit.’
(Psalm 34:19, 23)

‘De last op je schouders,
draag hem over aan de Heer,
hij zal voor je zorgen;
wie hem trouw is,
laat hij niet bezwijken, nooit.
(Psalm 55:23)

‘Mild is de Heer en rechtvaardig,
onze God is vol medelijden,
hij waakt over de hulpeloze mens.
Hoe zwak was ik niet!
Maar hij heeft mij gered.
(Psalm 116:5)

‘Ik was er ellendig aan toe,
ik riep de Heer te hulp
en hij luisterde naar mij,
verloste mij van al wat mij kwelde.
Als je ontzag hebt voor de Heer
waakt zijn engel over je,
staat je bij en bevrijdt je.
Je zult zien, je zult merken
hoe goed de Heer is:
je bent gelukkig als je bij hem schuilt.
(Psalm 34:7-9)

‘Voor wie trouw zijn aan God,
is hij een licht in het duister;
hij is vol medelijden,
goedgunstig en rechtvaardig.’
(Psalm 112:4)

 Help, ik heb weer gezondigd!

‘Alle mensen komen bij u, beladen met zonden.
Drukken onze fouten ons terneer, u vergeeft ze. ‘
(Psalm 65:3, 4)

‘Heer, als u acht slaat op onze fouten,
kan niemand zich meer staande houden.
Maar u weet te vergeven,
daarom hebben we ontzag voor u.’
(Psalm 130:3, 4)

‘Jullie zonden zijn rood als karmijn, paars als purper;
toch kunnen ze blank worden als sneeuw,
wit als wol.’
(Jesaja 1:18)

‘In onze verbondenheid met hem
zijn we door zijn bloed bevrijd
en zijn onze overtredingen vergeven’.
(Efeziërs 1:7)

Maar als wij onze zonden bekennen,
dan is God zo trouw en rechtvaardig
dat hij onze zonden vergeeft
en ons rein maakt van alles
wat we verkeerd hebben gedaan.’
(1 Johannes 1:9)


Wat zeggen lezers over deze bemoedigende bijbelteksten?

experience god people
‘Wow, wat een liefde, wat een warmte, wat een geschenk.’

‘Ik voel me zo overweldigd en blij, als ik deze bijbelteksten lees.’

‘Woorden kunnen op geen enkele wijze de gevoelens beschrijven, die ik heb als ik je teksten lees.’

‘Ik ben echt aangeraakt door deze teksten. Ze hebben mijn hele leven veranderd.’ 

‘Vele malen heeft God mijn gebeden beantwoord, door de teksten die je me stuurt.’

‘Dit heeft me uit bezorgdheid en wanhoop gehaald.’ 

‘Ik heb echt geen woorden om mijn dankbaarheid uit te drukken.’ 

‘Uw bemoedigende teksten zijn vol van levenskracht.’


Bemoedigende teksten uit Gods hart

bemoedigende bijbelteksten

Naast bemoedigende bijbelteksten ontvang je ook zogenaamde profetische woorden. Dat zijn teksten die geïnspireerd werden door de Geest van God.

Profetische boodschappen zijn niet door een mens bedacht, maar werden geschreven onder inspiratie van God Zelf. De auteur, David Sorensen, schrijft dus niet enkel OVER God, maar laat ook GOD ZELF spreken, door de gave van profetie. Dit is wat de Bijbel ons vertelt over deze gave:

‘Voert iemand het woord, laat God het dan zijn die door hem spreekt’ (1 Petrus 4:11)

‘Richt u op de gaven van de Geest, vooral op die van de profetie.’ (1 Korintiers 14:1)

Door niet alleen OVER God te spreken, maar vooral GOD ZELF te laten spreken, kan God je heel diep raken met zijn vurige liefde en woorden van bemoediging, troost en hoop. Het gevolg is dat je God heel persoonlijk en dichtbij ervaart.

Schrijf je nu gratis in en ontvang de mooiste bijbelteksten en woorden uit Gods hart om je te bemoedigen.

experience god nature

Veel meer dan bemoedigende bijbelteksten

Naast de bemoedigende bijbelteksten ontvang je nog veel meer, zoals de allermooiste natuurfoto’s die je de wonderbare grootheid van God laten zien, getuigenissen van geweldige wonderen die God wereldwijd doet, praktisch bijbels onderwijs dat je sleutels aanreikt om Gods rijke zegen te ontvangen in je leven en veel meer.

duimJe loopt geen enkel risico!

Je loopt werkelijk geen enkel risico, want je kunt je altijd uitschrijven met een enkele klik. Bovendien wordt je info vanzelfsprekend niet gedeeld met anderen. En zoals je al wist: het is volkomen gratis. Je kunt je dus met een gerust hart inschrijven en Gods liefde beginnen ervaren, op een manier die je nog niet kent.


Hoe overwin je ontmoediging?

We worsten allemaal wel eens met twijfel, onzekerheid, onrust of angst. God heeft daar alle begrip voor en wil ons helpen om deze negatieve gevoelens te overwinnen, zodat we meer van zijn vrede, vreugde en kracht ervaren. In feite worstelen we met leugens in ons denken. Deze leugens maken ons gespannen en onrustig. De waarheid geeft ons daarentegen vrede en vreugde. Hoe kunnen we de waarheid meer in ons leven laten regeren?
bemoedigende bijbelteksten

Overwinning door Gods Woord!

Jaren geleden sprak God tot me om een boekje te maken, dat zijn geliefde kinderen wereldwijd zou helpen om de leugens in hun denken te verslaan en grotere vrijheid, overwinning, doorbaak en geluk te ervaren. Het boekje moest de allerbeste teksten uit de Bijbel bevatten, als een vlijmscherp goddelijk zwaard, dat de leugens in ons hart doorklieft en ons vrij maakt. Het boekje heet:

ERVAAR GOD
Door de kracht van zijn Woord

Ik geloof dat dit misschien wel het meest krachtige christelijke boekje ter wereld is, omdat het de tweehonderd meest bemoedigende en bevrijdende teksten uit de Bijbel bevat. Deze bijzondere bijbelteksten zijn geordend in hoofdstukken die telkens een vraag beantwoorden, waar elke christen mee te maken krijgt:

 vinkjeHoudt God wel van mij?

 vinkje Help, ik heb weer gezondigd!

 vinkje Ik zie het niet meer zitten.

 vinkje Hoe weet ik of God me zal helpen?

 vinkje Hoort God mijn gebed eigenlijk wel?

 vinkje Wie ben ik?

Het antwoord op deze vragen komt recht van de troon van God, om ons te helpen de leugens van ongeloof, twijfel en zonde te overwinnen en sterk te worden in zijn volmaakte waarheid. Dit boekje is dan ook een machtig wapen, voor elke christen.

Een medicijn voor elk mens

Veel lezers hebben geschreven hoe hun leven diepgaand veranderd is, dankzij de bevrijdende waarheid van het Woord van God, die ze hebben ervaren via het boekje ERVAAR GOD. Dit is een greep uit de vele reacties:

“Een ware medicijn voor mijn huidige moeilijke situatie.”

“Nou, het heeft mijn leven veranderd. Ik gebruik veel medicijnen en ben nu aan het afbouwen. Vooral door uw boekje heb ik geleerd dat Hij mij liefheeft. Ik ben nu vrij.”

“Dit boekje is echt een medicijn voor elk mens. Mijn moeder heeft het helemaal stuk gelezen en daardoor heel veel rust en vrede gekregen.”

“Dat kleine boekje heeft me al zoveel diensten bewezen. Hoe bruikbaar, hoe waardevol.”


bemoedigende bijbeltekstenEen schatkist met de kostbaarste bijbelteksten

Ik wil je aanmoedigen dit boekje te kopen, om door te breken in de rijke zegen die God voor je heeft. Ik heb ERVAAR GOD bewust klein gemaakt, zodat het niet duur is en je het altijd bij je kunt dragen om Gods woorden te lezen, als je ze nodig hebt.

ERVAAR GOD is een ware schatkist met tweehonderd van de allerbeste teksten uit de Bijbel, die je helpen in elke situatie van je leven.

Gods woorden geven ons overwinning, zoals niets anders dat kan geven. Gods woorden geven ons kracht en vertrouwen om te volharden. Gods woorden genezen ons hart, door het besef dat God ons innig bemint en troost. Gods woorden hebben een impact op ons leven zoals niets anders. Zoals de Schrift zegt:

“Uw woorden zijn deuren naar licht.” (Psalm 119:130)

“‘Als u mijn woorden vasthoudt, bent u werkelijk volgelingen van mij: u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken’ (Johannes 8:31)

Bestel dit boek en ervaar Gods rijke zegen!

 


 

Over de auteur David Sorensen

David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader.

Volg mij op:

Pin It on Pinterest

Share This