Veel mensen worstelen met zelfbevrediging en gaan gebukt onder schuldgevoelens die hun leven verzieken. Zijn die intense gevoelens van schaamte altijd nodig? Hoe kun je gezond omgaan met zelfbevrediging?

In dit artikel vind je uitvoerige antwoorden over zelfbevrediging, die je kunnen helpen er goed mee om te gaan. Dit is een christelijke site, die je wil helpen ontdekken dat je in de eerste plaats gemaakt bent voor liefde. Pure, echte, eeuwige liefde. Liefde die je nooit zal misbruiken of teleurstellen. Liefde die je beschermt en veiligheid biedt. Dat is de liefde die we als mens vooral nodig hebben. In die liefde komen we echt thuis. Alleen God kan ons deze volmaakte liefde geven. Hij is degene van wie echte liefde komt, omdat hij liefde IS.

Gods liefde helpt ons goed om te gaan met seksualiteit en zelfbevrediging.

zelfbevrediging gods liefdeHij wil alles van je wegnemen dat je kapotmaakt en verdriet doet en hij wil je vullen met datgene wat je echte vreugde en geluk schenkt. Dat heeft niets, maar dan ook niets te maken met religie, maar het heeft alles te maken met het echte leven waar elk mens naar hunkert.

Het ultieme antwoord op vragen over zelfbevrediging

Omdat God het allermooiste en belangrijkste is wat je als mens ooit kunt ontdekken, wil ik je eerst en vooral even uitnodigen, je in te schrijven op de gratis emails van ONTDEK GOD. Deze zullen je helpen om de liefde van God en zijn overweldigende goedheid te ervaren in je leven, als het meest kostbare wat er is. Dit is geheel vrijblijvend en gratis, maak je dus geen zorgen. Je kunt je uiteraard ook met een enkele klik uitschrijven, als je het maar niks vind.

God is de maker van seksualiteit

Zelfbevrediging - afbeelding van menselijk lichaam

God heeft onze seksualiteit gemaakt en hij weet als geen ander hoe we op een gezonde manier met onze seksuele verlangens kunnen omgaan. We zijn door God geschapen als gevoelige, seksuele wezens. Niemand heeft erom gevraagd een lichaam te hebben dat last heeft van hormonen, dat gevoelig is voor aanraking en dat behoefte heeft aan genegenheid. God heeft ons zo gemaakt en hij is blij met hoe hij ons gemaakt heeft.

God is dus niet tegen seksueel genot. Hij is de bedenker ervan! Hij heeft het aan de mens gegeven.

Het is voor ons echter belangrijk om te weten wat Gods verlangen is voor ons, om ons gezond en gelukkig te maken. Hoe denkt God – in al zijn heiligheid, liefde en goedheid – over seksualiteit? Wat zijn de gevaren waar God ons voor wil behoeden? Wat is pervers en wat is rein voor God? Wat maakt ons gelukkig en wat rooft ons geluk? Daar gaat het om.

De heilige Geest wil je helpen

Een tweede basis die ik wil leggen is dat Jezus Christus is gekomen om onterechte schuld weg te nemen en ons een leven te schenken in vrijheid. We leven niet onder de dodelijke druk van een ijskoude wet, die geen genade kent. Jezus Christus geeft ons de vrijheid om te leren leven onder de leiding van de heilige Geest. Deze bijbelteksten spreken hierover:

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen, niet dat van de letter van de wet, maar dat van de Geest. Want de wet maakt dood, maar de Geest maakt levend. (2 Korinthe 3:6)

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. (Galaten 5:1)

Praktisch betekent dit dat we niet leven volgens strenge wetten, maar dat God ons zijn heilige Geest wil geven, die ons leidt in een leven vol vreugde, zuiverheid en vrijheid.

God kent jouw situatie

Alleen God kent ons hart en onze persoonlijke situatie. Bij het schrijven van dit artikel probeer ik je te helpen, maar ik ben God niet en ik kan enkel een aantal principes aanreiken waarvan ik geloof dat ze je kunnen helpen.

Het is echter aan iedereen die dit leest, om te onderscheiden wat God tegen jou persoonlijk zegt over zelfbevrediging.

Als je gelooft in Jezus Christus en je hebt de heilige Geest ontvangen, dan zal Hij je leiden naar de volle waarheid. Als we iets verkeerds doen, is het ook de Geest van God die ons persoonlijk in ons hart zal overtuigen.

De Geest waarmee Christus u gezalfd heeft, blijft in u; niemand hoeft u te onderrichten. Want zijn Geest onderricht u op elk gebied. En wat hij zegt is waar en vrij van bedrog. Blijf in hem zoals hij u geleerd heeft. (1 Johannes 2:27)

Seks is bedoeld voor man en vrouw

De Bijbel laat zien dat seksualiteit een geschenk is van God aan man en vrouw, in de veilige geborgenheid van een huwelijk, waarbij je aan elkaar levenslange trouw en opofferende liefde beloofd hebt, zodat de beide partners zich veilig aan elkaar bloot kunnen geven, zonder beschadigd te worden.

Seks hoort dus in essentie binnen een veilig huwelijk (hier lees je meer over seks voor het huwelijk).

Maar de realiteit van mensen die worstelen met zelfbevrediging is er wel. God is er om ons in zijn liefde en genade bij te staan om hier gezond en puur mee om te gaan. Sommigen krijgen de genade en kracht van God om volkomen vrij te worden van zelfbevrediging, wat verreweg het beste is. Maar als je er niet in slaagt er 100% vrij van te zijn, is God er met zijn genade om je te helpen, zodat je er op een reine manier mee kunt omgaan.

Richtlijnen die ons de juiste weg wijzen

Christenen zoeken het liefst naar een antwoord op hun vragen in de Bijbel, Gods boek voor de mensheid. Over zelfbevrediging wordt in de Bijbel echter met geen woord gesproken. Het is een dik boek, waarin honderden onderwerpen aan bod komen en waarin God zeer duidelijk zegt welke zaken een gruwel zijn voor Hem, zoals kwaadspreken, liegen, valse beschuldiging, onderdrukking van zwakken, hoererij, enz. Maar over zelfbevrediging wordt in de 66 boeken van de Bijbel nergens met een woord gerept.

Is zelfbevrediging daarom in alle gevallen geoorloofd? Neen.

God heeft onze seksualiteit gemaakt en Hij heeft het bedoeld om ons geluk, leven, vrede en vreugde te geven. Als seksualiteit op zo’n wijze functioneert dat het schade aan onszelf en aan anderen aanricht, is het natuurlijk niet de wil van God. Voor christenen geeft de apostel Paulus dit algemene principe:

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. (1 Kor. 10:23)

De vraag is dus: in welke gevallen is zelfbevrediging niet nuttig en opbouwend? De Bijbel is er duidelijk over dat God een heilig God is, die ons heeft geroepen tot zijn heiligheid. De vraag is echter: wanneer is zelfbevrediging onheilig? Een bekende uitspraak van Jezus Christus geeft ons al een concrete richtlijn:

Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. (Matteus 5:28)

zelfbevrediging - man kijkt naar vrouwDat heeft te maken met het kijken naar een persoon die niet jouw huwelijkspartner is en in je gedachten bewust fantaseren over seksuele omgang met die persoon. Het gaat verder dan iemand zien en beseffen dat je die persoon aantrekkelijk vindt. Het gaat over het toestaan van een begeerte, die je eigenlijk zou moeten weerstaan. Wat doe je met een gedachte of gevoel die ongevraagd op je af komt? Open je de deur van je hart en geef je het alle ruimte om zich te ontwikkelen? Of verwerp je deze gedachten en bewaar je je hart rein voor God en je medemens?

Fantaseren over een bestaand persoon, die niet je huwelijkspartner is, is verkeerd. Dat is zo helder als pompwater.

Ik had eens een gesprek met een jongeman in een kerk die ik leidde. De jongeman kwam zijn zonden bij me belijden, want hij wilde vrij zijn. Dat vond ik erg moedig en het opende een deur voor hem om Gods zegen over zijn leven te ontvangen. Wat de jongeman me echter opbiechtte, liet me schrikken. Hij zei dat er een meisje was uit een andere kerk, waar hij regelmatig telefonisch contact mee had. Ze stelde hem geestelijke vragen en hij hielp haar met pastoraal advies. ‘Maar driemaal per week masturbeer ik en dan fantaseer ik over haar’ biechtte hij me op. Ik voelde hoe mijn maag zich omkeerde…

Dat meisje heeft hier geen idee van en zij vertrouwt de man, die haar geestelijke raad geeft. Maar hij misbruikt haar vertrouwen en gebruikt haar in zijn gedachten om zijn seksuele behoeften te bevredigen. Ik sprak de jongeman streng toe dat dit heel ernstig was en dat hij hier echt mee moest stoppen. Zijn openheid betekende zijn redding. Hij keerde zich af van zijn verkeerde gedrag en enkele jaren later schonk God hem een pracht van een vrouw, waar hij gelukkig mee is geworden.

Omdat hij zich afkeerde van iets wat verkeerd was, kon God hem de verlangens van zijn hart geven.

Na vele jaren pastorale gesprekken gevoerd te hebben en na veel onderwijs over dit onderwerp gehoord te hebben, ben ik tot de persoonlijke conclusie gekomen dat God er alle begrip voor heeft als een man of vrouw eens masturbeert, als uitlaatklep voor de hevige hormonale activiteit die in het lichaam plaatsvindt. Maar de vraag is: Hoe doe je het? Fantaseren over iemand die bestaat is, volgens Jezus Christus, verboden gebied. Dan ga je in een dimensie waar je zelfbevrediging gelijk staat aan hoererij. Dan heb je immers in je hart seks met iemand, zonder dat je ermee getrouwd bent.

De Bijbel vermaant ons dat ontucht en hoererij in Gods ogen heel ernstig is.

Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. (1 Kor. 6:9, 10)

In de Bijbel verwijst ontucht altijd naar seksuele omgang met iemand buiten het huwelijk, zoals overspel en prostitutie. Fantaseren over een bestaand persoon, is hetzelfde als met die persoon daadwerkelijk seks hebben. Zoals een mens denkt, zo is hij. Het is dus van groot belang dat we onze gedachten rein bewaren voor God. Als zelfbevrediging in jouw geval altijd gepaard gaat met seksueel fantaseren over iemand die je kent, dan is dat ontucht ofwel hoererij. Dan ga je te ver.

Als zelfbevrediging echter gewoon een ontlading is, geloof ik niet dat het per definitie verkeerd is, omdat je hart rein blijft. Ook als een getrouwde man of vrouw masturbeert en denkt aan zijn of haar partner, geloof ik niet dat het verkeerd hoeft te zijn, zolang de gedachten normaal zijn.

Een lastige vraag is natuurlijk: ‘en wat als ik denk aan een onbestaand persoon?’ Dat is een vraag die je zelf met God moet bespreken, want ik kan niet in je hart kijken. Ik geloof dat het best wel begrijpelijk is als er een beperkte vorm van verbeelding is, want dat is bij veel mensen onvermijdelijk.

Mijn advies is: betrek God erbij en vraag Hem je te helpen je gedachten in bedwang te houden.

Alleen jijzelf en God weten hoe jouw situatie is. Laat je niet veroordelen door verkeerde schuld. Maar leef wel in zijn nabijheid en zoek zijn hulp en genade, om gezond met je worstelingen om te gaan.

Wees geen slaaf van zelfbevrediging

Een tweede principe dat de Bijbel ons geeft, is dat God niet wil dat we ergens een slaaf van zijn, of dat iets ons beheerst.

Een mens is de slaaf van wat hem in zijn macht heeft. (2 Petrus 2:19)

Als zelfbevrediging je leven dwangmatig beheerst, dan ben je geen vrij mens meer, maar een gebondene. In dat geval wil God je graag bevrijden! Hij heeft je geroepen om vrij te zijn.

Iemand die af en toe een glaasje wijn drinkt, is geen alcoholverslaafde. Iemand die zich elke dag bedrinkt aan wijn, wel.

Voor sommige mensen is het veel gezonder om op een ontspannen manier om te gaan met zelfbevrediging en als het eens gebeurt, dan is dat geen ramp. God wil je niet in een kramp laten leven. Hij wil je niet neerknuppelen, maar liefdevol omhelzen, bemoedigen en helpen.

Hormonen zijn geen demonen

hormonenHet is zo dat elk gezond mens (mannen meer dan vrouwen) om de zoveel tijd een hoeveelheid hormonale energie opstapelt, die een uitweg zoekt. Hormonen zijn normaal en hebben niets te maken met demonen!

Sommige christenen denken meteen dat de duivel hen in verzoeking brengt, als ze hormonale activiteit ervaren.

Het is belangrijk het verschil te leren tussen hormonale werking en de dwang die van demonen komt. Veel mensen ervaren af en toe een verlangen naar hormonale ontlading. Dat is niet hetzelfde als een verslaving of perverse lust.

Bij een vrouw gebeurt er spontaan elke maand een bloeding als gevolg van hormonen, maar een mannelijk lichaam maakt constant sperma aan, dat bij veel mannen een uitweg zoekt. Dat kan zorgen voor een verlangen naar ontlading. Dat is op zich niet vreemd. Het gaat er om hoe we daarmee omgaan. God wil ons heel graag helpen. Hij ontkent onze lichamelijke activiteiten niet, maar wil ons helpen om er gezond en rein mee om te gaan.

Eer God met je lichaam

Een derde principe dat we in de Bijbel zien, is de grote waarde die God aan ons lichaam hecht:

Weet u niet dat uw lichaam een tempel van de heilige Geest is, die in u woont en die u van God hebt ontvangen? U behoort uzelf dus niet toe. Want u bent gekocht en de prijs is betaald. Gebruik dus uw lichaam om God te verheerlijken.
(1 Kor. 6:19, 20)

Als je jezelf hebt toegewijd aan Jezus Christus, dan is je lichaam een woning van God geworden. Dit is het grootste wonder van het hele universum: God woont letterlijk in je lichaam en Hij wil je apart zetten voor Hem. Het is zijn verlangen dat je Hem eert in alles wat je doet met je lichaam. De apostel Paulus zegt dat ons lichaam Gods tempel is, in de context van het bestraffen van christenen die naar prostituees gaan.

Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn. (1 Kor. 6:15, 16)

Hoererij is duidelijk zonde, dat beseft elk kind van God. Maar de vraag is: is het juist om deze bijbeltekst toe te passen op zelfbevrediging, waarbij je geen contact hebt met een lichaam van een hoer?

Vertrouw jezelf toe aan God

Als we ons door schaamte voor God verbergen, dan scheppen we een afstand tussen God en ons. God heeft daar verdriet van, want Hij wil ons juist helpen als we ergens mee worstelen, niet ons verstoten. God wil ons helemaal in zijn armen sluiten, dus ook onze seksualiteit. God houdt van jou zoals je bent, ook zonder je kleren… Hij heeft je lief naar geest, ziel en lichaam. Je lichaam is niet onrein voor God, net zo min als je verlangens naar seks onrein zijn. Het gaat erom wat je ermee doet.

Onreinheid komt voort uit je hart, niet uit je hormonen.

Als jouw oprechte verlangen is om Gods wil te doen en rein te leven en als je strijdt tegen perversie (zoals pornografie, overspel, homoseksualiteit, enz) dan is God vol genade en begrip voor je. Hij kent je normale verlangens en je behoeften. Daarom wil Hij bij je zijn, bij alles wat je doet, ook als je worstelt met zelfbevrediging. Je hoeft je niet te schamen voor God. Hij is toch bij je, of je Hem er nu bij betrekt of niet. Je kunt dus net zo goed jezelf aan zijn tedere, begrijpende liefde toevertrouwen, als je het verlangen niet kunt weerstaan.

God heeft veel liever dat je Hem vraagt om bij je te zijn en je te helpen je denken zuiver te houden, dan dat je je volkomen van God afwendt, op de ogenblikken dat je masturbeert.

Als je dan dreigt een verkeerde kant op te gaan (door je gedachten of door er een ongezonde gewoonte van te maken) zul je veel sneller Gods hulp inroepen, omdat je beseft dat Hij er toch bij is. Hij wil je helpen, niet je veroordelen! God is voor je, niet tegen je, Hij is je vriend, niet je vijand.

Gods liefde is er altijd

Door God ook in dit aspect van je leven te betrekken, zul je zijn liefde veel meer gaan ervaren. Want seksualiteit is iets heel wezenlijks in je bestaan. Het is een belangrijk deel van je leven. Als je daarin de ontferming van God ervaart, zal dat een grote impact op je relatie met God hebben. Gods liefde zal veel meer in je door kunnen werken.

Man verbergt zijn gezicht achter zijn handenAls je God buiten je seksualiteit sluit, zal het altijd een leeg en donker gebied blijven, dat oorzaak is van schuld, schaamte en andere ziekmakende gevoelens.

Schuil dus bij God, besef hoe oneindig genadig en liefdevol hij is, als je hem waarachtig eert. Hij begrijpt en vergeeft zo overvloedig, als wij maar ons hart richten op hem en oprecht zijn over onze strijd.

God kan je beschermen tijdens zelfbevrediging

Ik geloof dat het vragen van Gods hulp en bescherming belangrijk is, om je te beschermen tegen verkeerde invloeden. De Bijbel laat namelijk zien dat er onreine geesten zijn die de mens willen bezitten, binden en besturen. Deze onreine geesten willen de mens tot een slaaf van perversie maken. God wil dat je volkomen vrij bent van deze onzichtbare invloeden, en dat je geleid wordt door zijn Geest – de Geest van zuiverheid en liefde.

De enige manier om Gods bescherming te ervaren in je seksualiteit, is door het aan hem toe te wijden en hem te vragen je erin te beschermen.

Sommige mensen denken dat zelfbevrediging zowat het ergste is wat je met je lichaam kunt doen. Dat geloof ik niet, omdat de Bijbel dat nergens zegt. Het is niet gezond om krampachtig je lichaam te ontkennen en te doen alsof Gods schepping verkeerd is. Door je seksuele verlangens te aanvaarden en God erin te betrekken, kunnen onreine geesten juist geen invloed meer op je hebben. Ook zul je veel minder gekweld worden door onnodige schuldgevoelens. Je zult Gods liefde en begrip veel meer gaan ervaren. En dat is de vrijheid die Jezus je wil geven.

Voor wie rein zijn, is alles rein; maar voor wie bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein, want zowel hun verstand als hun geweten is bezoedeld. (Titus 1:15)

Als jij met heel je hart leeft in de zuiverheid van God en hem ook betrekt in je lichamelijke behoeftes, zal hij je daarin beschermen.

God haat roddel, leugen en trots

Twee roddelende vrouwenIk geloof dat sommige christenen dubbelhartig zijn in hoe ze zonde beoordelen. Ze voelen zich heel erg schuldig als ze zichzelf eens bevredigd hebben, maar op andere gebieden is hun geweten helaas niet zo gevoelig. Veel christenen spreken kwaad over anderen, ze liegen om zichzelf te beschermen, kunnen moeilijk een fout toegeven, richten schade aan door hun trots, veroorzaken verdeeldheid in relaties, enz.

Sommige christenen doen elkaar de duivel aan, zonder zich daar schuldig over te voelen.

Over zelfbevrediging zegt de Bijbel niets, maar over roddelen, liegen, oneerlijkheid, trots enzovoort wel! Dat noemt de Bijbel gruwelen voor God.

Zes dingen haat de HEER, zeven dingen zijn hem een gruwel: ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten en een hart dat op het kwade zint, voeten die zich naar de misdaad reppen en getuigen die bedriegen, altijd liegen, en zij die stoken tussen broers. (Spreuken 6:16-19)

Het zou goed zijn als we beseffen dat er heel andere zaken zijn in ons leven, waar God zich veel meer druk over maakt dan een natuurlijke lichamelijke behoefte die af en toe de kop opsteekt. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe eerlijk zijn we? Stoken we mensen tegen elkaar op of brengen we vrede? Liegen we of spreken we de waarheid?

Zelfbeheersing als vrucht van de Geest

Als je worstelt met zelfbevrediging is het belangrijk om de hulp van de heilige Geest te ontvangen, die zelfbeheersing schenkt. De Bijbel laat zien dat het leren beheersen van jezelf (zowel emotioneel als lichamelijk) een vrucht van Gods Geest is, die in je werkt. Losbandigheid is een werking van ons zondige ik (‘het vlees’ in de oude bijbelvertalingen).

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

Ik geloof dat gezonde zelfbeheersing kan helpen om op een veilige manier om te gaan met je seksuele verlangens, zonder er een slaaf van te worden. Jezelf ongebreideld overgeven aan zelfbevrediging, door het bijvoorbeeld elke dag te doen, is duidelijk geen zelfbeheersing.

Zoals ik aan het begin van dit artikel zei geloof ik dat het beste sowieso is dat er geen zelfbevrediging plaats vindt, omdat seksualiteit per definitie is bedoeld voor het huwelijk. Maar als iemand er echt intens mee worstelt, is het beter om er op een gezonde wijze mee om te gaan, dan gebukt te gaan onder het gevoel dat je de ‘zonde der zonden’ begaan hebt, want dat is niet zo. Zelfbeheersing is een gezonde manier om de lichamelijke verlangens onder controle te houden.

Vul je leven met Gods liefde

Het verlangen naar zelfbevrediging kan ook voortkomen uit een hunkering naar geborgenheid, tederheid en liefde. Deze intimiteit mag je vinden bij je hemelse Vader. God is je bron van liefde en troost.

Hij wil je innerlijk vullen met zijn tedere liefde.

aanbidding

God heeft je gemaakt als een liefdeswezen en Hij weet dat je hunkert naar deze liefde, die Hij alleen kan geven. God kan diepe plaatsen in je hart aanraken met liefde, die door geen enkele seksuele activiteit beroerd worden. Als je innerlijk vol is van Gods liefde, heb je geen behoefte meer aan een andere vorm van opvulling! Ontvang Gods liefde door bij Hem te ontspannen en door zijn Geest volop te laten stromen in je hart.

Geef ook uitdrukking aan je liefde voor God.

Hij verlangt naar jouw liefde. Zing volop voor hem, dans, praat met hem, fluister, liefkoos God, bemin hem, op wat voor manier dan ook. Dit is wat Gods Woord ons duidelijk maakt, als Gods ultieme verlagen:

Heb de Heer je God lief, met heel je hart, heel je kracht en heel je verstand. (Exodus 20)

Liefde is de kern en de roep van ons hele bestaan. God is die liefde. Bij hem vindt je de intimiteit die niemand anders je kan geven.

Als je in bed ligt en je voelt je eenzaam, dan kun je in plaats van jezelf te bevredigen, beter God vragen je in zijn armen te nemen en je te koesteren.

Hij kan je hart vullen met liefde, terwijl zelfbevrediging je geen liefde geeft. Gods liefde bevredigt je hart, masturbatie laat je alleen achter en bevredigt je lichaam wel, maar niet je hart. Je mag dus leren om Gods liefde te ervaren, die je hart vult. Bij veel mensen vermindert de behoefte aan zelfbevrediging dan ook, als ze beseffen dat hun diepste behoefte geen seks is, maar liefde – liefde die God ons veel meer kan geven dan wie of wat ook. We zijn gemaakt door liefde, met liefde als onze grootste behoefte.

Ga naar God toen, kom tot rust in zijn armen en sta Hem toe je te vullen met zijn liefde.

Hij is in je en bij je, door de heilige Geest. En zijn heilige engelen zijn ook altijd aan je zijde. God wil je omhelzen en koesteren, de leegte in je hart vullen met zijn warme liefde. Mijn online preken hebben al duizenden mensen geholpen Gods liefde heel diep te ervaren. Beluister hier online preken over Gods liefde.

Omgaan met schuldgevoelens door zelfbevrediging

Wat als je verlangt naar een rein leven met God en toch steeds weer faalt in het rein houden van je gedachten? Ontdek dan de kracht van Gods vergevende liefde. Hij wil je verlossing schenken en al je zonden vergeven, zegt de Bijbel. Als je overtredingen begaat, vraag dan vergeving aan Jezus en spreek zijn vergeving ook over je leven uit.

God wil dat we weten dat Hij ons veel meer vergeeft dan we beseffen.

Als Hij ziet dat we ons best doen om rein te leven, dan helpt Hij ons. Hij houdt geen boekje bij met onze score, wanneer we falen. Gods hart wordt duidelijk in de Bijbel:

Hij straft ons niet zoals wij verdienen, hij laat ons niet voor elke zonde boeten. Onmetelijk is zijn goedheid voor wie hem vereren, onmetelijk als de hemel. Hij neemt de zonden van ons weg en werpt ze ver van ons, zover als het oosten is van het westen. Zoals een vader van zijn kinderen houdt, zo houdt hij van wie hem vereren. Hij kent onze broosheid, hij weet dat wij maar stof zijn. (Psalm 103:10-14)

man helpt andere man om een berg te beklimmen

Wees open en moedig

Als je merkt dat zelfbevrediging je leven beheerst, zoek dan hulp. Want dan is de kans groot dat je met een innerlijke leegte zit, die je op een verkeerde manier probeert op te vullen. Om hier verandering in te brengen heb je hulp nodig van andere christenen.

Vraag aan God dat Hij je leidt naar mensen die je kunnen helpen.

Wees open over je worstelingen. Alleen dan kun je vrij worden. Breng alles waar je mee zit, in het licht. Dan kan satan, die de overste is van de duisternis (= het verborgene), je niet meer beheersen. Zodra je iets bekend maakt en dus in het licht brengt, kan de kracht van Jezus Christus erin werken, en kun je bevrijd en genezen worden. Teveel mensen houden hun worstelingen geheim, waardoor ze eenzaam en verslagen blijven.

Als we de weg van het licht bewandelen, zoals hij staat in het licht, dan zijn we met elkaar verbonden en maakt het bloed van zijn Zoon Jezus ons rein van elke zonde. Als we beweren zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons. Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan. (1 Johannes 1:7, 8)

Breek radicaal met pornogafie

Als je zelfbevrediging gepaard gaat met het kijken naar porno, breek daar dan absoluut en radicaal mee. Dit is voor velen een grote uitdaging maar wel essentieel. Dit artikel geeft uitleg over de gevaren van pornoverslaving. Er bestaan ook heel goede christelijke boeken die je helpen vrij worden van pornoverslaving. Als je echt wilt vrij worden, zijn deze boeken een absolute aanrader!

AANBEVOLEN VOOR JOU!

draak overwonnen ted robertsDe draak overwonnen

Hoop en herstel als seks verslavend is

‘De draak overwonnen’ is een praktisch, werkbaar boek waarin de genezende kracht van Christus en zijn aanwezigheid centraal staat. Voor wie gezonde grenzen wil stellen op een terrein dat ook door God geschapen is: de seksualiteit.

De auteur wil mannen en vrouwen helpen, die wanhopig proberen om seksueel rein te leven, maar telkens opnieuw falen. Dit boek is ook bedoeld voor partners en familieleden van seksverslaafden. Bovendien vinden predikanten en voorgangers, therapeuten en pastoraal werkers hierin betrouwbare, bijbelse informatie en gezonde psychologische inzichten.

top

AANBEVELING DOOR DESKUNDIGE:
‘De unieke bijbelse benadering van genezing en hoop die Ted Roberts in dit boek aanreikt, is een geweldige hulp voor degene die worstelt met seksverslaving, maar ook voor de hulpverlener.’ – Dr. John Townsend (Klinisch psycholoog en relatietherapeut Schrijver van de boeken Grenzen en Tussen vlucht en verlangen.)

> Bestel dit bevrijdende boek hier <

 

seksuele afgoderij steve gallagherSeksuele afgoderij

De strijd van de man en Gods weg naar overwinning

Dit uitstekende boek is een bestseller in Amerika. Meer dan één miljoen exemplaren werden ervan verkocht. In Nederland wordt het van harte aanbevolen door veel christelijke leiders.

Aangrijpend beschrijft Steve Gallagher het leven van seksverslaafden. Hij kan het weten, hij was zelf lange tijd seksverslaafd. Seksverslaving komt ook voor in onze kerken en gemeenten. Veel vaker dan wij vermoeden. De nood is groot. Seksverslaving maakt je leven kapot. Je huwelijk kan eraan gaan, je relatie, je gezin, je eigen leven. God wil niet dat je hieraan ten onder gaat. Hij wil je schoon wassen door het bloed van Jezus. Hij wil je redden, bevrijden, er vanaf helpen. Wacht niet tot het te laat is…

De inhoud is confronterend en gaat recht naar het hart. Het geeft verrassend licht over het mysterie van seksuele lust en begeerte.

> Bestel dit bevrijdende boek hier <

Stuur onreine geesten weg

Als je merkt dat je gedachten overdreven bestookt worden met perverse beelden en dat je dwangmatige neigingen hebt op seksueel vlak, dan kan er sprake zijn van gebondenheid door wat de Bijbel noemt ‘een onreine geest’. In dat geval heb je christenen nodig die voor je bidden zodat je bevrijd wordt. Als je zelf christen bent die gelooft in Jezus Christus, dan kun je zelf ook deze geesten bevelen uit je weg te gaan.

Zeg hardop en met overtuiging: ‘In naam van Jezus Christus beveel ik elke onreine geest om mij te verlaten’.

Als je merkt dat je er alleen niet echt uitkomt, zoek dan christenen die vol zijn van de Geest van God, die met je kunnen bidden voor bevrijding.

Keer je ogen af van alles wat begeerte opwekt

Kijken naar films waarin seksueel getinte opmerkingen en grapjes worden gemaakt of waarin vrouwen te koop lopen met hun vrouwelijke vormen, helpt natuurlijk niemand. Ik kijk bewust niet naar televisie, omdat het doorspekt is met lust. Veel christenen kijken niet naar pornofilms of films met expliciete seks-scenes, maar wel naar een heleboel andere films, die net zo goed onrein zijn, alleen subtieler. Als je rein wilt leven met God, is het van groot belang dat je flink snoeit in de films die je bekijkt en de muziek die je beluistert. Anders sta je toe dat er steeds weer zaadjes van lust in je hart worden gezaaid.

Wees geen struikelblok voor anderen

Teveel meisjes kleden zich bewust heel aantrekkelijk voor jongens, waardoor ze allerlei hormonale explosies veroorzaken bij anderen, die daardoor in zonde kunnen vallen.

Zorg dat je zelf geen struikelblok vormt voor een ander.

Je hoeft natuurlijk niet meteen lange rokken en kraagjes tot onder je kin te dragen, maar het gaat erom dat je bewust en eerlijk omgaat met wat jij veroorzaakt bij anderen. Als jongeman deed ik veel aan sport en soms liep ik rond in een strak t-shirt. Een vriendin wees me er eens op dat ik er op die manier best wel sexy uitzag en dat het gevoelens kon teweegbrengen bij haar en andere vrouwen om me heen. Ik was daar verbaasd over, want ik had nog nooit gehoord dat ook meisjes gevoelig kunnen zijn voor visuele prikkels.

Ik moest wel iets van mijn ijdelheid prijsgeven, toen ik besloot gehoor te geven aan deze opmerking.

Ik vond het als jongeman natuurlijk wel leuk om mijn gespierde lichaam te laten zien, door zo’n strak shirt. Maar ik besefte dat ijdelheid eigenlijk net zo goed onrein is als andere vormen van lust. Ik besloot dan maar voortaan wat lossere shirts te dragen. Hou jezelf heilig en bescherm ook anderen voor jezelf. Help mensen om rein te zijn, in plaats van een bron van verleiding te zijn.

Flirten via sms, chat, social media, enz.

sms en chatTeveel contact met het andere geslacht kan ook een vorm van lust zijn, om aandacht te krijgen en op die manier met je hart een ongezonde emotionele band te veroorzaken. Je kunt niet alleen een grens overschrijden met lichamelijke seks, maar ook door je communicatie, zoals in sms’jes, chatten, op social media, enz. Hou je hart rein.

Bewaar een gezonde afstand tussen jou en het andere geslacht en hou je hart en je emoties apart voor die ene persoon die God in je leven zal brengen.

Teveel mensen leven eigenlijk in emotionele vormen van hoererij en overspel. Ze duiken niet in elkaars fysieke bed, maar duiken wel constant virtueel in elkaars armen, door hun hart bij de ander uit te storten of door aandacht te trekken. Zo ontstaat er net zo goed een eenheid, die heel onrein kan zijn. Meer over het gevaar van flirten onder christenen hoor je in de online preken over gezonde relaties en seksualiteit. 

Besluit: is zelfbevrediging fout?

Op basis van wat ik lees in de Bijbel en ervaar van de Geest van God, is mijn persoonlijke overtuiging dat het niet per definitie verkeerd is om jezelf af en toe op een ontspannen manier te bevredigen. Het kan immers een normale ontlading zijn van de hormonale spanning die zich ophoopt in je lichaam. Je hebt je hormonen niet zelf gemaakt, God heeft ze gemaakt. Daarom geloof ik niet dat het verkeerd is deze realiteit te erkennen en er samen met God gezond en ontspannen mee om te gaan. Het is wel van belang dat je je denken zuiver houdt en dat je er niet aan verslaafd wordt. Zoek Gods hulp en reinheid in alles wat je doet. Ik geloof wel dat het allerbeste is, om het volkomen te vermijden. Dan heb je immers de strijd met je gedachten niet.

Als je getrouwd bent is het ook van cruciaal belang dat je er open over bent naar je partner toe. Lees dit stuk samen, zodat je met elkaar kunt praten en bidden hierover. God maakt je vrij.

Vrijheid betekent ook de ruimte om jezelf te zijn en niet onder een drukkend juk van ongoddelijke schuld te leven.

Als je persoonlijk ervaart dat het niet goed voor je is, doe het dan uiteraard niet. Je geweten speelt hierbij ook een rol. Wat rein is voor de ene persoon, kan onrein zijn voor de ander, zegt de Bijbel. Laat je leiden door de heilige Geest, die je wil helpen. God betrekken in je worstelingen en je verlangens is veel beter en helpt je veel meer dan God op dit gebied weg te duwen en je te schamen.

Stappen naar vrijheid

Als je merkt dat zelfbevrediging een dwingende verslaving is en dat je er perverse beelden bij krijgt, doe dan het volgende:

1) Maak de keuze om vrij te worden van je gebondenheid.

2) Vraag vergeving aan Jezus Christus.

3) Ontvang dan ook Gods vergeving, die er volop is.

4) Hou je gedachten zuiver, door nooit te kijken naar zaken die lust opwekken (films, magazines, reclame, bepaalde mensen op straat…)

5) Stuur in naam van Jezus Christus onreine geesten weg uit je leven. Kun je dat niet alleen, zoek dan mensen die ervaring hebben met bevrijdend gebed.

6) Zoek vrienden met wie je samen kunt strijden. Schaam je niet, want je strijd is heel menselijk en zeer algemeen. Samen sta je sterk.

7) Vergeef jezelf. Als je je zonde aan God belijdt, dan vergeeft Hij je.

8) Lees enkele goede boeken die je kunnen helpen

De worsteling met zelfbevrediging

Het is wel een realiteit dat het bij veel mensen een worsteling kan blijven. We leven nu eenmaal in een lichaam met hormonen en gevoeligheden. We hebben onze leegtes en verlangens. We leven in een maatschappij waar lust en allerlei onreinheid op ons af wordt gevuurd. Dat kan allemaal een rol spelen.

De basis is daarom dat je steeds weer schuilt bij Jezus en Hem vraagt je te beschermen, te zuiveren en te leiden.

handen van god

Hij is bij je. Hij is niet vies van je. Hij begrijpt je. En Hij helpt je, op je weg naar vrijheid en zuiverheid. Rust in Hem en leg jezelf (en anderen) geen onnodig juk van schuld op. Sla jezelf niet, want als je Gods kind bent slaat Hij je ook niet.

De Bijbel zegt dat de Zoon van God je heeft vrijgemaakt om waarlijk VRIJ te zijn! Die vrijheid betekent niet alleen dat je nooit meer faalt, maar vooral dat je vrij bent van schuld, wanneer je je toevlucht neemt tot Jezus Christus. Hij is werkelijk als een offer voor jouw zonden aan het kruis gestorven. Hij is je redder. Jezus zei niet voor niets:

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. (Marcus 2:17)

Ik ben gekomen om de wereld te redden, niet om de wereld te veroordelen. (Johannes 12:47)

Schuil dus je leven lang bij Jezus en ontdek de kracht van zijn liefde die je vergeeft en helpt op weg naar overwinning.

Leren rusten in zijn genade is de sleutel om bevrijd te worden van de duisternis. Schuld en schaamte houden je alleen maar ver van God weg en houden je opgesloten in eenzame afzondering. En dit is juist waarvoor Jezus gekomen is: om gevangenen te bevrijden. En je te leren leven als een geliefd kind van de Vader. Dat is het volle leven met God. Niet jezelf verbergen, maar jezelf durven openen en weten dat God je liefhebbende Vader is, die je aanvaardt en begrijpt. Hij geeft je de heilige Geest die je op een ontspannen en bevrijdende manier helpt om zuiver om te gaan met je lichaam.

AANBEVOLEN VOOR JOU!

draak overwonnen ted robertsDe draak overwonnen

Hoop en herstel als seks verslavend is

‘De draak overwonnen’ is een praktisch, werkbaar boek waarin de genezende kracht van Christus en zijn aanwezigheid centraal staat. Voor wie gezonde grenzen wil stellen op een terrein dat ook door God geschapen is: de seksualiteit.

De auteur wil mannen en vrouwen helpen, die wanhopig proberen om seksueel rein te leven, maar telkens opnieuw falen. Dit boek is ook bedoeld voor partners en familieleden van seksverslaafden. Bovendien vinden predikanten en voorgangers, therapeuten en pastoraal werkers hierin betrouwbare, bijbelse informatie en gezonde psychologische inzichten.

top

AANBEVELING DOOR DESKUNDIGE:
‘De unieke bijbelse benadering van genezing en hoop die Ted Roberts in dit boek aanreikt, is een geweldige hulp voor degene die worstelt met seksverslaving, maar ook voor de hulpverlener.’ – Dr. John Townsend (Klinisch psycholoog en relatietherapeut Schrijver van de boeken Grenzen en Tussen vlucht en verlangen.)

> Bestel dit bevrijdende boek hier <

 

seksuele afgoderij steve gallagherSeksuele afgoderij

De strijd van de man en Gods weg naar overwinning

Dit uitstekende boek is een bestseller in Amerika. Meer dan één miljoen exemplaren werden ervan verkocht. In Nederland wordt het van harte aanbevolen door veel christelijke leiders.

Aangrijpend beschrijft Steve Gallagher het leven van seksverslaafden. Hij kan het weten, hij was zelf lange tijd seksverslaafd. Seksverslaving komt ook voor in onze kerken en gemeenten. Veel vaker dan wij vermoeden. De nood is groot. Seksverslaving maakt je leven kapot. Je huwelijk kan eraan gaan, je relatie, je gezin, je eigen leven. God wil niet dat je hieraan ten onder gaat. Hij wil je schoon wassen door het bloed van Jezus. Hij wil je redden, bevrijden, er vanaf helpen. Wacht niet tot het te laat is…

De inhoud is confronterend en gaat recht naar het hart. Het geeft verrassend licht over het mysterie van seksuele lust en begeerte.

> Bestel dit bevrijdende boek hier <